חוברת מח"ל

 

לחץ כאן לצפייה בחוברת מח"ל

לתשומת לב הקוראים! עם התרחבות והעמקת המחקר, הנתונים הסטטיסטיים הנוגעים למדינות שמהן הגיעו מתנדבי מח"ל, מספר מתנדבי המח"ל ומספרם של הנופלים בקרב, ממשיכים להתעדכן מפעם לפעם. כתוצאה מכך, הנתונים המוצגים בחוברת זו אינם תואמים את הידוע כיום.

נכון לאוגוסט 2012 מספר מתנדבי המח"ל היה יותר מ-4,500 והם הגיעו מ-95 מדינות. מספר הנופלים: 123 – בהם 119 גברים ו-4 נשים.

הרשימה הביבליוגרפית מתעדכנת גם היא ונוספים לה פרסומים חדשים היוצאים לאור מדי פעם. אנא פנו ישירות לרשימה הביבליוגרפית המוצגת בנפרד באתר האינטרנט של המח"ל ולא לרשימה שהודפסה בתוך החוברת.