ביבליוגרפיה: ספרים בעברית

דנקלמן בן, נאמנות כפולה, שוקן, ירושלים 1977.

גרינפילד מורי, הצי הסודי של היהודים, גפן הוצאה לאור, ירושלים, 1994.
גרינפילד מורי, מתנדבים מצפון-אמריקה בעלייה "ב", כיוונים ירושלים, דצמבר 1997.
הדרי זאב וצחור זאב, אניות או מדינה, קורות אניות המעפילים "פאן יורק" ו"פאן קרשנט", הקיבוץ מאוחד ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 1981.
ויצמן עזר, לך שמיים, לך ארץ, הוצאה לאור מעריב, 1976
טפרסון, דוד. "המתנדב", דוד טפרסון' 1999.
פורת צפורה, מכתבים מירושלים, אוריון הוצאת ספרים, ראשון-לציון 2016
כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת / כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .
פורת צפורה, "חייל בשירות האנושות", בהוצאות מפקדת קצין החינוך והנוער הראשי, מח' החינוך, 2012
קפלנסיק אדי, המעופפים הראשונים, חיל-האוויר, צבא ההגנה לישראל, משרד הביטחון,1993
לויט גורדון, גוי של שבת, משרד הביטחון הוצאות לאור, 1989
ליכטמן ויליאם, בין המגן וחזלב, ישראל, הוצאה לאור הדר, תל-אביב, 1948
משרד החינוך (מרכז ההסברה), מח"ל, מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות,
ישראל, שיווק, גפן הוצאות לאור, 2002
כיילינגולד, אשר, מלונדון לירושלים, ישרארל, הוצאת לאור כרמל, 2003
כהן אבי, גשר אווירי לעצמאות, ישראל, צה"ל - הוצאת "מערכות" משרד הבטחון - ההוצאה לאור, נובמבר 1997
סניור בוריס, שמים חדשים, ישראל, דביר הוצאה לאור, 1998
שחן אביגדור,כנפי הנצחון, ישראל, הוצאה לאור עם הספר, 1996
שחר דוד, מהשואה אל שחר חדש", ישראל, דוקוסטור בע"מ, הוצאה לאור, 2006

פרסומים בעברית

"בעוז רוחם" עיטורי הגבורה העוז המופת וצל"ש הרמטכ"ל 1948-1998, הוצאות
לאור, משרד הבתחון, תל-אביב
ארגונים ומחתרות שפעלו לפני קום המדינה ובמלחמת העצמאות (חוברת מידע), מדינת ישראל, משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, 1998
חושבים"," חוברת על מח"ל, (עניינים שעל הפרק) מפקדת קצין חינוך ונוער ראשי, ענף
חינוך והסברה, אפריל 1998
"מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות", חוברת עם צילומים, משרד החינוך,
מחלקת הפרסומים, מרכז ההסברה, .2002

Machal/bibliographyhebrew5416